Pages

Total Pageviews

Followers

Thursday, June 2, 2011

احمدی نژاد دوباره در محل کارش حاضر نمی شود!

حذف من یعنی باخت آقا!برای بعد از خرداد آماده شوید
کسی بدرستی نمی داند پشت صحنه و بویژه در بیت رهبری، بار دیگر چه گذشته که احمدی نژاد، بار دیگر ستاد ریاست جمهوری را ترک کرده است. در جلسه روز دوشنبه هیات دولت شرکت نکرد و کنفرانس خبری هفتگی خود را هم لغو کرد.
همزمان با او، رحیم مشائی نیز از روز دوشنبه گذشته در ستاد ریاست جمهوری دیده نشده است.
از اطرافیان او 50 نفر دستگیر شده اند و شایع است که مشائی را نیز برای بازجوئی احضار کرده اند، اما بازداشت نکرده اند. از جمله دلائل قهر دوباره احمدی نژاد و نرفتن به ستاد ریاست جمهوری این دستگیری ها و بازجوئی از رحیم مشائی می تواند باشد و ظاهرا در واکنش به همین قهر دوباره است که سردار صفار هرندی مشاور فرهنگی (!) فرمانده کل سپاه اعلام کرد که نتیجه بازجوئی ها بصورت گزارش دراختیار احمدی نژاد قرار گرفته است.
درعین حال، کشاکش بر سر وزارت نفت همچنان ادامه دارد و احمدی نژاد حاضر نیست وزیر نفت تعیین کند. می خواهد خودش بعنوان سرپرست این وزارتخانه بماند. طرح ادغام 3 وزارتخانه ها را نیز دنبال می کند و نظر مجلس و شورای نگهبان را قبول نکرده است.
در یک محفل مهم سیاسی گفته شده که مناسبات میان خامنه ای و احمدی نژاد همچنان تیره است و حتی در روزهای اخیر تیره تر نیز شده است. دلیل ظهور یکباره خامنه ای در دانشگاه امام حسین سپاه را در همین تیرگی روابط و چاره اندیشی های خامنه ای برای آماده سازی سپاه برای حذف احمدی نژاد جستجو کنید. از طرف دیگر، احمدی نژاد خود را برنده برخوردهای کنونی می داند و گزارش هائی نیز بعنوان نظر سنجی دراختیارش قرار گرفته که در آن بر توجه بیشتر مردم نسبت به مشائی تاکید شده است. در همین گزارش ها آمده که "ایستادگی او در مقابل علی خامنه ای و روحانیون موجب بالارفتن اعتبار وی در میان مردم شده است."
همچنین گفته می شود: "احمدی نژاد به نزدیکترین یارانش گفته که بیت رهبری و شخص آقا، نظام در جمع بندی کلی به حذف من رسیده اند و به چند دلیل فعلا نمی خواهند آن را کلید بزنند. شاید بعد از خرداد چالش بزرگی در پیش باشد و به همین دلیل باید آماده باشیم. او در باره باهنر و علی لاریجانی و این طیف از مخالفانش گفته: اینها از من باج می خواهند و چون نمی دهم، مشغول سازماندهی ذهنی آقا هستند. از طرف دیگر هم به من پیام میدهند که حاضرند معامله کنند. سهم می خواهند و گفته اند که اگر ندهی مجوز حذفت را از آقا می گیریم و قالی باف را جایت می گذاریم. بلوف می زنند. هم خودشان و هم آقا میدانند که برخورد حذفی با من، به معنای باخت همه شان است، زیرا به نفع موسوی تمام می شود."
از طرف دیگر گفته می شود که خامنه ای از طرح همآهنگی قوه قضائیه و مجلس برای افشاگری و برخورد قانونی با دولت حمایت کرده است.

No comments:

Post a Comment