Pages

Total Pageviews

Followers

Sunday, June 12, 2011

برنامه تجمعات اعتراضی روزهای 25 و 26 خرداد در تهران و شهرستانها

برنامه تجمعات اعتراضی روزهای 25 و 26 خرداد در تهران و شهرستانهاجرس. به گزارش خبرنگاران جرس از منابع مطلع در تهران فعالان جنبش سبز بویژه شورای هماهنگی راه سبز امید در تدارک برگزاری مراسم ویژه دومین سالگرد جنبش سبز هستند.

دو برنامه ای که در صدر پیشنهادهای فعالان جنبش سبز قرار دارد عبارتند از -اول تجمعات گسترده در کلیه میادین اصلی تهران و مراکز استانها در روز چهارشنبه 25 خرداد؛ و دوم حضور فعالانه بر سر مزار شهدای جنبش در بهشت زهرا در تهران و دیگر شهرستانها در بعد از ظهر پنجشنبه 26 خرداد.

با توجه به شهادت مظلومانه هاله سحابی و هدی صابر در دو هفته اخیر اعتراض عمومی نسبت به جنایات و ستمهای حکومت افزایش چشمگیری یافته است.

از سوی دیگر اگر چه فشار و خفقان از سوی حکومت نیز به نحو کاملا ملموسی افزایش یافته است اما بسیاری از مردم از خود می پرسند ما از مردم سوریه چه کم داریم؟ مردم سوریه علیرغم تحمل 1300 شهید همچنان به تظاهرات و اعتراضات خیابانی خوذ ادامه می دهند.

هسته های اجتماعی در تهران و شهرستانها در کار تدارک و اجرائی کردن برنامه های این دو روز مهم هستند. خبرهای تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

No comments:

Post a Comment