Pages

Total Pageviews

Followers

Wednesday, June 1, 2011

آهای مردمی امروز روز مباداست...به خیابون ها بیاین. هر جا شد هر جوری شد

آهای مردمی امروز روز مباداست

دستام می لرزه، نمی تونم باور کنم، به دلایلی امروز نمی تونستم در مراسم عزت سحابی باشم. اما اصلا دیگه باورم نمی شد این مصیبت بزرگ رو. چطور تونستن دختر رو زیر جنازه پدر بکشند. این بار دیگه فارغ از قواعد نبشتن فقط از مردم خواهش می کنم این موضوع رو جدی بگیرین. این لحظه تاریخی در حرکت آزادی خواهی مردمه. خون هر آدم با غیرتی از این موضوع به جوش می آد. فقط خواهش می کنم خواهش می کنم تعطیلات خرداد رو ازش بگذرید. به خیابون ها بیاین. هر جا شد هر جوری شد. ما در بزنگاه تاریخ هستیم. اگه سکوت کنیم خشونت عریان بر گرده بی غیرتی ما سوار خواهد شد. اگر چیزی به نام غیرت هنوز هست خواهش می کنم خواهش می کنم بی تفاوت نباشید. هر جا که هستید هر طوری که خودتون تو این 2 سابل یاد گرفتیم اعتراض کنید. امروز رو بخواطر غیرت

No comments:

Post a Comment