Pages

Total Pageviews

Followers

Wednesday, June 8, 2011

از 19 خرداد به پیشواز سالگرد کودتای انتخاباتی می رویم


از پنجشنبه شب نوزدهم خرداد ماه راس ساعت 10 شب با فریاد الله اکبر، صدای اعتراض خود را به همشهری های خود میرسانیم تا در روز 22 خرداد همه با هم اعتراضمان را با سکوت فریاد کنیم.

قرار ما راس ساعت 10 شب روزهای پنجنشبه، جمعه و شنبه شب بر فراز خانه هایمان

فریادمان را به خدا می رسانیم...

منبع : ندای سبز آزادی


No comments:

Post a Comment