Pages

Total Pageviews

Followers

Thursday, June 23, 2011

آری ما علیه دروغ به پا خواسته ایم....نامه حسن اسدی زید آبادی...یکی از دوازده اعتصابی سبز از اوین

آیا اگر حادثه ای برای یکی از ما ۱۲ نفر واقع شود باز هم مسئولان قضایی و امنیتی یا یک پزشک مجهول الهویه در بهداری زندان اوین در مصاحبه با رسانه های دروغ خواهند گفت: اودر اعتصاب غذا نبود.وی بر اثر حمله قلبی ناشی از بیماری مزمن درگذشت

نه! این در توان ما نیست که از کنار این همه دروغ بگذریم و دم بر نیاوریم،ما گر چه هر کدام به مثابه گروگانی از یک جناح و گروه سیاسی قربانی سوء استفاده جریان اقتدار گرا از قانون و قوه قضاییه شده ایم، تا با حبس و در بند کشیدن ما منافعشان را پیگیری کنند، اما می خواهیم ندا برآوریم که آقایان :مرگ یک انسان و خونی که به ناحق ریخته شده است چیزی شبیه نرخ تورم و نرخ بیکاری نیست که بتوان آنرا واژگونه نمایش داد. اگر تلاش می کنید تا با بر پایی دادگاه های فرمایشی و نمایشی ، گروگان گیری سیاسی از میان فعالان سیاسی و مدنی و تعداد زیادی از شهروندان معترض را اقدامی قانونی و حقوقی جابزنید باور کنید که چنین معامله ای را با جان و حیات انسان ها نمی توانید که به انجام برسانید.

ما دست به اعتصاب غذا زده ایم تا ثابت کنیم که انکار زندانیان سیاسی و به دست فراموشی سپردن انها و به قولی حل مسئله انان از طرق حذف امری ناشدنی است.

سخن ما اینست که جرم ما نه اجتماع و تبانیست و نه تشویش اذهان عمومی و یا نشر اکاذیب که این همه تنها از کسانی برمی آید که برای تحریف و تغییر اراده ملی ، اجتماع و تبانی می کنند. و آن گاه برای لاپوشانی و انکار جرم خود ، به نشر اکاذیب می پردازند.

جرم ما و سایر دوستان دربند ما شجاعت در انتقاد شرح مظالمی است که به مثابه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به حاکمان بیان شده است،جرم ما روایت نقض حقوق انسانهاست.

ما می گوییم حاکمیت مسئول اعمال خود است و نمی تواند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند. وقتی یک زندانی بدون هر گونه قرار و یا توجیه قانونی ، ماه ها در زندان محبوس می ماندمسئول مستقیم مرگ وی عاملان بازداشت خودسرانه او هستند.

ما می گویم پهلوان هدی صابر شجاعانه و مومن به راهی که برگزیده بود به دیار باقی شتافت، اما آیا در حبس کنندگان او که حقوق انسان ها را لگدمال می کنند هم شجاعت بیان حقیقت را دارند؟
آیا اگر حادثه ای برای یکی از ما ۱۲ نفر واقع شود باز هم مسئولان قضایی و امنیتی یا یک پزشک مجهول الهویه در بهداری زندان اوین در مصاحبه با رسانه های دروغ خواهند گفت: اودر اعتصاب غذا نبود….. وی بر اثر حمله قلبی ناشی از بیماری مزمن درگذشت…!!!..

آری ما علیه دروغ به پا خواسته ایم
بند ۳۵۰ زندان اوین
خردادماه ۹۰
حسن اسدی زید آبادی

No comments:

Post a Comment