Pages

Total Pageviews

Followers

Sunday, June 12, 2011

تظاهرات 22 خرداد؛ گزارش خوانندگان، اوضاع شهر رشت

 


من ماهان هستم از رشت براتون اين گزارش را ميفرستم الان ساعت چهار بعد از ظهر است.ميدان شهيد قلی پور ميدان شهرداری و فلكه سيقلان توسط يگان ويژه و پليس ضدشورش اشغال شده است. پوسترهای علی خامنه ای هم كه تا ديروز توسط شهرداری بر درختان نخل زيبای خيابان مطهری تحميل شده بود الان برچيده شده كه مبادا آتش بگيرد. اگر راست ميگويند لشكركشی نكنند تا معلوم شود شهرستانهای بزرگ 10برابر تهرانيها از اين نظام ضدايرانی بيزارند. اگر يگان ويژه و پليس ضدشورش وحشي بازی درنياورند و زمينه را برای حضور زنان و خانواده ها فراهم كنند خواهند ديد از جمعيت يك ميليونی رشت نهصدهزار مخالف به خيابانها خواهد آمد

No comments:

Post a Comment