Pages

Total Pageviews

Followers

Wednesday, June 1, 2011

فریاد الله اکبر خشمگینانه مردم در تهران!

فریاد الله اکبر خشمگینانه مردم در تهران!  
sokhansanj.blogspot.com
مدت‌ها بود که در تهران فریادها تا این حد خشمگینانه نبود. اطراف تجریش، پل رومی و خیابان دولت صدای الله اکبر کاملا واضح به گوش می‌رسد.

................................
اینجا کرج،مهرشهر بلوار چهار باندی و بانگ الله و اکبر و مرگ بر دیکتاتور!
مقارن ساعت 10:05 دقیقه چهارشنبه و پیرو فراخوان الله و اکبر

در مهرشهر شامل فازهای یک و دو و سه و منطقۀ گلستان صدای

خشمگینانۀ "الله و اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" به گوش می رسد

حضور پر تعداد و عجیب گشتهای یگانِ انتظامی و موتور سوارانِ دو تَرک

که مشخصا بسیجی هستند بسیار چشمگیر است!

مشابهِ این موارد در گوهردشت و جهانشهر هم طی تماسهای تلفنی

به تایید رسیده است..با این اوصاف و خشمی که در صداها شنیده می شود

احتمال مواجهه با "سکوت" در روزهای آینده کمتر می شود و بعید

به نظر می رسد مانند گذشته اعتراضات با آرامش همراه باشد

به امید آزادی و سرفرازیِ ایران و ایرانی

......................................
صداي الله اکبر در منطقه گاندي شروع شد

بعد از مدت ها امشب هم صداي الله اکبر اعتراضي به خاطر هاله شنيده مي شد.

.......................................
طنین فریاد اعتراضی الله اکبر امشب 11 خرداد در حوالی انقلاب و توحید ـ۰

No comments:

Post a Comment