Pages

There was an error in this gadget

Total Pageviews

Followers

Saturday, June 4, 2011

گزارش شاهد عينى از حوادث مراسم ياد بود هاله سحابى در حسينيه ارشاد

امروز در حسینیه ارشاد چه اتفاقاتی افتاد ؟
با وجودی که قرار مراسم امروز از ساعت 6 گذاشته شده بود نیرو های انتظامی و موتور سوار از حدود ساعت 2 در محل مستقر شده بودند . در ابتدا این نیرو ها دقیقا در مقابل حسینیه مستقر بودند اما با نزدیک شدن به ساعت 6 و حضور پر تعداد نیروهای پلیس , بسیج , امنیتی و لباس شخصی این نیرو های موتوری به کوچه مقابل حسینیه منتقل گردیدند . از حسینیه به سمت پائین پلیس و لباس شخصی ها تا سه راه ضرابخانه مستقر گردیده بودند این نیرو ها علاوه بر موتور و ماشین با 10 ها مینی بوس که در مقابل پارک کوروش توقف نموده بود به محل اورده شده بودند .
از حسینیه با بالا نیز تعداد غیر قابل تصوری نیرو مستقر گردیده بود بطوری که متر به متر نیرو های پلیس و خودرو های پلیس به همراه موتور سواران امنیتی مستقر بودند . تعداد غیر قابل تصوری بسیجی با 10 ها اتوبوس نیز برای این سمت حسینیه اورده شده بود که اتوبوس های این عده در کنار حسینیه پار شده بود . از حسینیه تا سر میرداماد هر چند متر خود رو های شخصی با تعداد افراد لباس شخصی در داخلشان توقف نموده بود این افراد تا ساعت 8 از خودرو های خود خارج نشدند و لی تعداد قابل توجه ای لباس شخصی در ضلع غربی خیابان و در پیاده رو حضور داشتند در تقاطع میرداماد و شریعتی پلیس و لباس شخصی ها خیابان را پوشانده بودند با حرکت به سمت خیابان دولت شاهد حضور 1000 ها نیروی انتظامی و لباس شخصی تا متروی قلهک بودم . همینطور در در بلوار میرداماد تا میدان مادر نیز نیروهای پلیس ضد شورش و لباس شخصی حضور داشتند بطوری که در هر سه فرعی منتهی به میدان تراکم این افراد به چشم می خورد . موتور سواران در این مدت و با نزدیک شدن به ساعت 6 در کوچه های اطراف شروع به گشت زنی نمودند . در ساعت 6 افرادی که از دو سمت شمال و جنوب حسینیه سعی در نزدیک شدن به ان را داشتند با برخورد شدید نیروهای امنیتی رو برو گردیدند در شمال حسینیه و در تقاطع میرداماد در گیری ها فیزیکی مابین حاظرین و نیرو ها صورت گرفت که منجر به بازداشت تعدادی از این افراد گردید این افراد با وضعیت نا مناسبی در طی خیابان حرکت داده شدند و سپس به داخل ون ها منتقل گردیدند .من شاهد برخورد شدید فیزیکی با این افراد بودم . در جنوب حسینیه تعدادی افراد مسن با برخورد شدید لباس شخصی ها رو برو شدند اما به دلیل باز بودن چند مغازه بهانه ای برای ایستادن پیدا کردند . اما فشار شدیدی برای دور کردن انها از حسینیه را متحمل شدند و در نهایت با بستن مغازه ها توسط لباس شخصی ها نیرو های موتور سوار با ورود به پیاده رو ها و به قصد زیر گرفتن مردم ,مردم را به سمت پائین روانه کردند . من شاهد رفتار های وحشیانه ای از این موتور سواران بودن که بعضا چند موتور سوار به سمت چند زن ومرد مسن حمله ور می شدند و اگر این افراد به زمین می خوردند با چرخ های موتور ها و لگد انها را مورد حمله قرار می دادند . در مواردی شاهد تیر اندازی هوائی ماموران لباس شخصی نیز بودم . این در گیری ها تا تقاطع اتوبان همت ادامه داشت و در انجا در گیری های شدیدی به وقوع پیوست . اگر چه به دلیل حضور وسیع مامورین امکان تجمع افراد ممکن نگردید اما این حضور چشم گیر باعث ترافیک شدید در منطقه گردید . با این اوصاف تخمین دقیقی از مردم حاضر ممکن نیست اما حدودا 3 تا 5 هزار نفر امروز برای همدردی حاظر شده بودند اما نکنه جالب تر حضور بسیار پر رنگ تر ماموران بود که شاید تعداد انها بیش از 2 تا 3 برابر شرکت کنندگان قابل تخمین است .تعداد 15 تا 30 نفر نیز امروز بازداشت شدند . وتعدادی نیز در حمله موتور سواران مجروح گردیدند
در تمام مدت ده ها نفر فیلمبرادر حکومتی از هر اتفاقی که می افتاد فیلم و عکس تهیه کردند

No comments:

Post a Comment