Pages

Total Pageviews

Followers

Saturday, June 4, 2011

گزارش شاهد عينى از حوادث مراسم ياد بود هاله سحابى در حسينيه ارشاد

امروز در حسینیه ارشاد چه اتفاقاتی افتاد ؟
با وجودی که قرار مراسم امروز از ساعت 6 گذاشته شده بود نیرو های انتظامی و موتور سوار از حدود ساعت 2 در محل مستقر شده بودند . در ابتدا این نیرو ها دقیقا در مقابل حسینیه مستقر بودند اما با نزدیک شدن به ساعت 6 و حضور پر تعداد نیروهای پلیس , بسیج , امنیتی و لباس شخصی این نیرو های موتوری به کوچه مقابل حسینیه منتقل گردیدند . از حسینیه به سمت پائین پلیس و لباس شخصی ها تا سه راه ضرابخانه مستقر گردیده بودند این نیرو ها علاوه بر موتور و ماشین با 10 ها مینی بوس که در مقابل پارک کوروش توقف نموده بود به محل اورده شده بودند .
از حسینیه با بالا نیز تعداد غیر قابل تصوری نیرو مستقر گردیده بود بطوری که متر به متر نیرو های پلیس و خودرو های پلیس به همراه موتور سواران امنیتی مستقر بودند . تعداد غیر قابل تصوری بسیجی با 10 ها اتوبوس نیز برای این سمت حسینیه اورده شده بود که اتوبوس های این عده در کنار حسینیه پار شده بود . از حسینیه تا سر میرداماد هر چند متر خود رو های شخصی با تعداد افراد لباس شخصی در داخلشان توقف نموده بود این افراد تا ساعت 8 از خودرو های خود خارج نشدند و لی تعداد قابل توجه ای لباس شخصی در ضلع غربی خیابان و در پیاده رو حضور داشتند در تقاطع میرداماد و شریعتی پلیس و لباس شخصی ها خیابان را پوشانده بودند با حرکت به سمت خیابان دولت شاهد حضور 1000 ها نیروی انتظامی و لباس شخصی تا متروی قلهک بودم . همینطور در در بلوار میرداماد تا میدان مادر نیز نیروهای پلیس ضد شورش و لباس شخصی حضور داشتند بطوری که در هر سه فرعی منتهی به میدان تراکم این افراد به چشم می خورد . موتور سواران در این مدت و با نزدیک شدن به ساعت 6 در کوچه های اطراف شروع به گشت زنی نمودند . در ساعت 6 افرادی که از دو سمت شمال و جنوب حسینیه سعی در نزدیک شدن به ان را داشتند با برخورد شدید نیروهای امنیتی رو برو گردیدند در شمال حسینیه و در تقاطع میرداماد در گیری ها فیزیکی مابین حاظرین و نیرو ها صورت گرفت که منجر به بازداشت تعدادی از این افراد گردید این افراد با وضعیت نا مناسبی در طی خیابان حرکت داده شدند و سپس به داخل ون ها منتقل گردیدند .من شاهد برخورد شدید فیزیکی با این افراد بودم . در جنوب حسینیه تعدادی افراد مسن با برخورد شدید لباس شخصی ها رو برو شدند اما به دلیل باز بودن چند مغازه بهانه ای برای ایستادن پیدا کردند . اما فشار شدیدی برای دور کردن انها از حسینیه را متحمل شدند و در نهایت با بستن مغازه ها توسط لباس شخصی ها نیرو های موتور سوار با ورود به پیاده رو ها و به قصد زیر گرفتن مردم ,مردم را به سمت پائین روانه کردند . من شاهد رفتار های وحشیانه ای از این موتور سواران بودن که بعضا چند موتور سوار به سمت چند زن ومرد مسن حمله ور می شدند و اگر این افراد به زمین می خوردند با چرخ های موتور ها و لگد انها را مورد حمله قرار می دادند . در مواردی شاهد تیر اندازی هوائی ماموران لباس شخصی نیز بودم . این در گیری ها تا تقاطع اتوبان همت ادامه داشت و در انجا در گیری های شدیدی به وقوع پیوست . اگر چه به دلیل حضور وسیع مامورین امکان تجمع افراد ممکن نگردید اما این حضور چشم گیر باعث ترافیک شدید در منطقه گردید . با این اوصاف تخمین دقیقی از مردم حاضر ممکن نیست اما حدودا 3 تا 5 هزار نفر امروز برای همدردی حاظر شده بودند اما نکنه جالب تر حضور بسیار پر رنگ تر ماموران بود که شاید تعداد انها بیش از 2 تا 3 برابر شرکت کنندگان قابل تخمین است .تعداد 15 تا 30 نفر نیز امروز بازداشت شدند . وتعدادی نیز در حمله موتور سواران مجروح گردیدند
در تمام مدت ده ها نفر فیلمبرادر حکومتی از هر اتفاقی که می افتاد فیلم و عکس تهیه کردند

No comments:

Post a Comment