Pages

Total Pageviews

Followers

Wednesday, June 1, 2011

امروز هر کس می تواند به خیابان ها برود بسمت منزل هاله سحابی برودو امشب 10 شب مردان غیور فریاد که میتوانید بزنید پشت بام منزل خودتان!

چهارشنبه, جون ۱, ۲۰۱۱


امروز هر کس می تواند به خیابان ها برود بسمت منزل هاله سحابی برودو امشب 10 شب مردان غیور فریاد که میتوانید بزنید پشت بام منزل خودتان!

هرکس می تواند بخاطر خودش و میهنش و هم میهنش و خانواده سحابی از منزل بیرون بزنید اگر احساس ترس میکنید فقط به خیابان های اطراف و نزدیک یا بزرگرا هها و مراکز مرکزی شهر برویم سکوت جایز نیست.نترسید بیرون بروید.امشب 10 شب مردان سینه ستبر ایران و زنان با شهامت بروید پشت بام فریاد بزنید.الله اکبـــــــــــــــــــر.کاری سخت نیست . خانواده سحابی و آقا سلطان و اعرابی و ...خیلی بیش از این خرج کرده اند گوشت قربونی عزیزانشان برای وطن.بپاخیزید و کاری بکنید .
آدرس خیابان جلال ال احمد - زیر پل گیشا - پشت بانک کشاورزی ( خیابان پاتریس لومومبا ) مجتمع نسیم این پیام را به سرعت به اشتراک بگذاریم و با هر ابزاری که داریم دوستان خود را مطلع کنیم.

No comments:

Post a Comment