Pages

Total Pageviews

Followers

Wednesday, June 1, 2011

ندا را کشتید وترانه را سوزاندید و یاوه ها سرودید.اکنون نیز برای هاله داستان بسازید..ای حرامیان تاریخ این خونها گریبان می گیرد

ندا را کشتید وترانه را سوزاندید و یاوه ها سرودید.اکنون نیز برای هاله داستان بسازید..ای حرامیان تاریخ این خونها گریبان می گیرد

یادتان است 30 خرداد 88 سالروز حماسه آفرینی ملت و شهادت فرزندانش.یکی از آنها ندا آقا سلطان بود.او را کشتند و بصورت مداوم یاوه ها بر زبان راندند.ترانه موسوی را چطور به خاطر دارید .پیکر سوخته اش را چه کردند و چه نقش ها و فیلم ها یی برایش بازی کردند و بالاخره ترانه را در کانادا زنده کردند !!!صانع ژاله را نیز حتما به خاطر داریم که در 25 بهمن 89 پس از شهادتش به یکباره فریاد بسیجی بودنش را سر دادند و قاتل به زیر پیکر مقتول به دادخواهی برخاست.
امروز نیز جنایتی دیگر از خاندان کودتا به ثبت رسید.هاله ای در مراسم ختم پدر به پدر ملحق شد.
هاله سحابی را به وحشیانه ترین ممکن زیر لگد و مشت خویش نهادند چرا که وحشت از اعتراض همه وجودشان را فرا گرفته است.هاله سحابی بر اثر ضرب و شتم در بیمارستان در گذشت تا خونش دامان این حرامیان را در بر گیرد و آنگاه سایتهای کودتاچی درست به مانند سناریو های پیشین به شدت کوشیدند تا در گذشت وی را به حمله قلبی ناشی از عزاداری فوت پدر نسبت دهند نه ضرب و شتم نیروهای مزدورشان.
حضرات کودتاچی از همه طیفش به گوش باشید که روزهای داغ خرداد از راه می رسد تا فضای جامعه نیز داغ شود.

No comments:

Post a Comment