Pages

Total Pageviews

Followers

Sunday, May 8, 2011

یاران قدیمی به جان هم افتاده اند

در این شماره پیک نت، دو فیلم می بینید. یکی از این دو فیلم مربوط به رانندگی در تونل توحید است و دیگری درباره دستگیری یکی از دهها و شاید صدها تیم انواع سرقت های خیابانی در تهران. آن دو فیلم را این عکس تکمیل می کند. عکسی از صحنه درگیری بخش از چماقداران و بسیجی ها که با پرچم عربستان و بحرین به دیدن مسابقه فوتبال رفته بودند، با نیروی انتظامی که دوستان قدیمی اند! یکی چماق داشت و دیگری باطوم. دیروز مشترکا مردم را در خیابان ها به جرم فریاد "رای من کو؟" کوبیدند و حالا با هم زاویه پیدا کرده و به جان هم افتاده اند. آنها را کیش کرده بودند تا بلکه با علم کردن بحرین و عربستان توجه روی اخبار مربوط به احمدی نژاد کم شود که نشد!

No comments:

Post a Comment