Pages

Total Pageviews

Followers

Tuesday, May 24, 2011

بعد از ظهر دیروز صورت گرفت -----بازداشت غافلگیرانه نزدیک ترین اطرافیان احمدی نژاد

شب گذشته در برخی
محافل سیاسی تهران، اخباری در باره بازداشت غافلگیرانه چند تن از مقامات دولت احمدی
نژاد دهان به دهان شد. این افراد، بدون اطلاع احمدی نژاد، بعد از ظهر دیروز در
تهران بازداشت شده اند و بدنبال اعتراض های احمدی نژاد، با وی تفاهم شده که اسامی
آنها و همچنین اسناد و مدارکی که بموجب آنها این بازداشت ها انجام شده، فعلا بصورت
خبر منتشر نشود! در همین محافل از نزدیک ترین همکاران احمدی نژاد بعنوان افرادی که
در جمع بازداشتی های دیروز بوده اند نام برده شده که تا گزارش صحت دقیق این نام ها،
از انتشار آن ها خودداری می کنیم!

1 comment:

  1. خبر مهمی است اما این را هم باید در نظر داشت که پیک نت معروف است به انتشار زمزمه های خاله زنکی و شایعات دهن به دهن.

    ReplyDelete