Pages

There was an error in this gadget

Total Pageviews

Followers

Thursday, May 26, 2011

بسيجيه به فرماندش ميگه....

بسيجيه به فرماندش ميگه
نميدونم کيه که برام از
صبح sms تکرارى
ميفرسته*ميپرسن حالا چى
مينويسه؟*ميگه مينويسه
باطرى خالى است !                   


.........
                                                               
 بسيجيه داشته بایه خره شطرنج بازی می کرده یکی رد میشه میگه عجب خره باهوشی ترکه میگه همچینم

باهوش نیست یک یک مساویم
.............

No comments:

Post a Comment