Pages

Total Pageviews

Followers

Thursday, May 26, 2011

بسيجيه به فرماندش ميگه....

بسيجيه به فرماندش ميگه
نميدونم کيه که برام از
صبح sms تکرارى
ميفرسته*ميپرسن حالا چى
مينويسه؟*ميگه مينويسه
باطرى خالى است !                   


.........
                                                               
 بسيجيه داشته بایه خره شطرنج بازی می کرده یکی رد میشه میگه عجب خره باهوشی ترکه میگه همچینم

باهوش نیست یک یک مساویم
.............

No comments:

Post a Comment