Pages

Total Pageviews

Followers

Sunday, May 1, 2011

گرامیداشت روز کارگر در شهر مالمو سومین شهر بزرگ کشور سوئد .

روز اول ماه مه میلادی روز کارگر نام گرفته است و مردم جهان هر ساله با گرامیداشت این روز با برپائی راهپیمائی هایی خواهان احقاق حقوق جامعه کارگری میشوند.
روزکارگر در شهر مالمو نیز طبق سنت و روال همه ساله با یک راهپیمائی اعتراضی همراه بود. در این راهپیمائی ایرانیان فعال حقوق بشر از آن جمله جمعی از حامیان "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" شرکت جستند و با برپایی بیرقی با عنوان «آزادی، برابری، برادری » اعتراض خود نسبت به شرایط نا برابر در جامعه ایران که حاصل برنامه ریزیهای غلط دولت جمهوری اسلامی است نشان دادند.
در این راهپیمائی عکسهایی از فعالین حقوق کارگری، که اکنون روز کارگر را در زندانهای ایران به سر میبرند، جهت تنویر افکار عمومی به نمایش گذاشته شد. از آن جمله عکس آقای منصور اسانلو فعال حقوق کارگری بود که با زیر نوشت « اسانلو را آزاد کنید» در این راهپیمائی به چشم میخورد.
لازم به یادآوری است دولت ایران از صدورهر گونه  مجوز راهپیمائی برای کارگران در ایران سرباز زده است . این در حالی است که بسیاری از کارگران در ایران از وضع نا بسامان طبقه کارگری به شدت ناراضی بوده و هیچ نهاد و سازمانی پاسخگوی خواسته های این قشر زحمت کش جامعه نیستندNo comments:

Post a Comment