Pages

Total Pageviews

Followers

Saturday, October 8, 2011

اعتصاب غذای سحرخیز و26 زندانی کرد...رقابت در جنایت میان اوین تهران و رجائی شهر کرج

اعتصاب غذای ۲۶ زندانی سیاسی کرد زندان رجایی شهر کرج
سایت خبری تحول سبز گزارش داد که ۲۶ زندانی کُرد ایرانی در بند دو (دارالقرآن) زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به تبعیض حاکم در این زندان و نادیده گرفتن حقوق‌شان توسط مقامات زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. آنها خواهان پایان دادن به یورش‌ها، ضرب وشتم‌ها و شکنجه‌های جسمی و روانی، انتقال به بند زندانیان سیاسی و به‌ رسمیت شناختن حقوق اولیۀ خویش مانند برگزاری نماز جماعت و عدم توهین به اعتقادات مذهبی اهل تسنن و تحقیر آنها شده اند.
همزمان با این گزارش شده که عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت خاتمی در وزارت ارشاد نیز که از زندانیان کودتای 22 خرداد است و در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد، برای دومین بار دست به اعتصاب غذا زد و تهدید کرد اگر به خواست های او توجه نشود اعتصاب دارو نیز خواهد کرد.
وی از ۸٢٧ روز پیش در بازداشت موقت (!) است و با هدف جلوگیری از افشای آنچه بر سر او در زندان و هنگام بازداشت آورده اند و یا آنچه که در زندان شاهد بوده، به وی مرخصی نمی دهند.
پیک نت ـ 16 مهر 1390

No comments:

Post a Comment