Pages

Total Pageviews

Followers

Tuesday, September 13, 2011

فراخوان جمعی از دانشجویان تهران به تظاهرات ضد حکومتی...سه شنبه، 22 شهریور ماه 1390

به نام آزادي

من اگر برخيزم / تو اگر برخيزي / همه برمي خيزند / من اگر بنشينم / تو اگر بنشيني / چه كسي برخيزد ؟ / چه كسي با دشمن بستيزد ؟ / چه كسي پنجه در پنجه هر دشمن دون آويزد

متاسفانه در نظامهاي بدوي و خودکامه، به جاي خردورزي، آنچه رشد و قوت يافته، رذايل و صفات حيواني مي‌باشد که سر لوحه آن قدرت طلبي بدون حد و مرز است، اين گوهر گرانمايه ، يعني جان انسان و حق زندگي و احترام به کرامت انسان در نظر گرفته نشده و جان انسانها بازيچه هوس‌راني و مطامع دون طبعانه حاکمان خودکامه ميشود. مردم عزيز ايران به مردم سوريه بنگريد كه با گذشت 6 ماه از سبعيت و وحشيگري رژيم بشار اسد ، هنوز دست از خواسته‌هاي خود برنداشته‌اند .
اكنون زمان آن فرارسيده است كه اقوام ايراني ( آذري ، لر ، كرد ، بلوچ ، فارس ، عرب و تركمن ) دست در دست هم نهند و براي نيل به يك هدف مشترك يعني سقوط رژيم ديكتاتوري جمهوري اسلامي با يكديگر متحد شوند .
اكنون بايست دانشجويان ، كارگران ، آموزگاران ، كارمندان ، بازاريان ، دانش‌آموزان و همه و همه بپا خيزند تا ايران را از لوث حكومت سفاك ، استبدادي ، تروريست ،‌ سراپا دروغ و جائر ولايت فقيه پاك نمايند .
تنها در خانه ماندن، ابراز تنفر از رژيم جمهوري اسلامي و مبارزه در فضاي مجازي كافي نيست. به ياد داشته باشيد كه اشكان سهرابي ، محمد مختاري ، سهراب اعرابي، صانع ژاله ، كيانوش آسا ، ندا آقاسلطان ، مصطفي غنيان و ديگر شهداي جنبش سبز ، خون پاك خود را در راه آزادي ايران از چنگال رژيم ديكتاتوري جمهوري اسلامي هديه كردند پس بر ماست كه به احترام خون پاك آنان از جاي بر خيزيم و ريشه ظلم و فساد ولايت فقيه را از ايران بركنيم .
همانا ايرانيان بيش از اين لياقت دارند كه اختيار و سرنوشت خود را به دست عده‌اي چپاولگر ، رياكار ، درنده‌خو و فاسد نظير علي خامنه‌اي ، مجتبي خامنه‌اي ، احمد جنتي ، احمد خاتمي ، صادق لاريجاني ، علي لاريجاني ، محمود احمدي نژاد ، محمدعلي جعفري و ... بسپارند .
اي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه‌هاي پلي تكنيك ( اميركبير ) ، تهران ، علم و صنعت ، صنعتي شريف ، شهيد بهشتي ، خواجه نصير ، علامه طباطبايي ، مشهد ، لرستان ، رازي كرمانشاه ، شيراز ، اصفهان ، تبريز ، ساير واحدهاي دانشگاه آزاد و ... اكنون زمان يكرنگي و اتحاد است. ما دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز ، تهران جنوب و واحد علوم و تحقيقات تهران دست یاری به سوی تک تک شما دراز می کنیم و در کنار خود انتظار می‌کشیم حضور گرم شما را . ما می‌توانیم در کنار هم صف قدرت‌مندی در دفاع از آزادی بسازیم که این اتحاد و قدرت ، نویدبخش رهایی ايران عزيزمان باشد .
مبارزه با رژيم بي‌هويت و ديكتاتوري جمهوري اسلامي بايست مستمر باشد . هر مبارزه‌اي هزينه‌اي دارد اما هزينه آزادي ايران از چنگال استبداد ، ريا و خودكامگي ولايت فقيه هر چه كه باشد مي‌ارزد به استمرار و بقاي اين حكومت نامشروع و فاسد به رهبري علي خامنه‌اي .
يادمان باشد كه اشكان سهرابي ، ندا آقاسلطان ، سهراب اعرابي ، محمد مختاري و ديگر شهيدان راه آزادي ايران ، همانند هزاران جوان ايراني آرزوهاي بزرگي در سر داشتند اما خون پاك خود را فداي آزادي ايران از سايه شوم ديكتاتوري و استبداد كردند .
به ياد داشته باشيم كه مجيد توكلي ، علي مليحي ، مجيد دري ، مهديه گلرو ، احمد زيدآبادي ، اميد كوكبي ، سورنا هاشمی ، عليرضا فیروزی ، ابولفضل عابدینی نصر ، شبنم مددزاده ، اشكان ذهابيان ، مجتبي احمدي و ... آزادي و آسايش خود را فداي آزادي ايران از ظلم و خفقان و تاريكي كردند .
حال چگونه مي‌توانيم دست روي دست بگذاريم و تنها در فضاي مجازي با ديكتاتوري ولايت فقيه مبارزه كنيم . مردم ايران آغازگر دموكراسي خواهي در منطقه خاورميانه بودند حال در ادامه آن راه بايست به جهانيان ثابت نماييم كه روحيه آزاديخواهي در مردم ايران زنده و پويا است .
ما دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز ، تهران جنوب و واحد علوم و تحقيقات تهران از همه مردم سرافراز ايران دعوت مي‌كنيم در راستاي مبارزه با رژيم نامشروع ، سفاك و ديكتاتوري جمهوري اسلامي در روز سه‌شنبه 29 شهريور 1390 ساعت 18 تا 20 از ميدان وليعصر تا ميدان ونك راهپيمايي سكوت برگزار نمايند .
به ياد بياوريد جمله اشكان سهرابي را كه خطاب به مادر خويش گفت : " من نروم ، آن يكي هم نرود ، آن يكي هم باز نرود ، چه كسي بايد برود؟ " پس همه و همه بپا خيزيم تا ريشه پوسيده ولايت فقيه و رژيم جمهوري اسلامي را كه منشأ ظلم ، فساد ، تباهي ، ريا ، استبداد ، جنايت و تجاوز است را از ايران بركنيم .
اما در پايان سخني با بسيجيان و خبرچينان دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي داريم ؛ براي چه كسي و به چه قيمتي چوب حراج بر انسانيت و شرافت خود مي‌زنيد ؟!! براي دفاع از رژيم فاسد جمهوري اسلامي ، براي حمايت از شخص جنايتكار و دروغپردازي به نام علي خامنه‌اي ؛ به خود بياييد و بدانيد كه جمهوري اسلامي حتي به وفادارترين نيروهاي خود نيز رحم نمي‌كند . آيا شما از سعيد امامي يا اكبر هاشمي رفسنجاني يا سعيد مرتضوي به علي خامنه‌اي نزديكتريد ؟!! عاقبت آنان را ببينيد و به خود بياييد .
بسيجيان واقعي همت ، باكري‌ها ، جهان‌آراها ، زينلي ، كشوري ، شيرودي ، بروجردي و ... بودند كه جان خود را براي حفظ تماميت ارضي
و جلوگيري از تاراج ايران هديه كردند اما به راستي با خود بيانديشيد كه اگر آنان در اين برهه از زمان حضور داشتند هموطنان خود را در روز عاشورا به گلوله مي‌بستند؟!! به برادران و خواهران هموطن خويش تجاوز مي‌كردند؟!! يا در برابر تجاوز به برادران و خواهران هموطن خويش سكوت مي‌كردند؟!! قضاوت با خودتان

وعده ديدار ما : روز سه‌شنبه 29 شهريور 1390 ساعت 18 تا 20 از ميدان وليعصر تا ميدان ونك

دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز ، تهران جنوب و واحد علوم و تحقيقات تهران

No comments:

Post a Comment