Pages

Total Pageviews

Followers

Saturday, April 30, 2011

مرگ تدریجی یک " آقا "

av Farshad den 2011-04-29
سوت شروع علنی جنگ را جمعه احمد خاتمی کشید.جنگی که در هرصورت بازنده اش مقام عظمای ولایت خواهد بود. ‏
اگر کوتاه بیاید طرفدارانش می فهمند که شجاعت ندارد, اگر کوتاه نیاید و احمدی نژاد را کنار بگذارد طرفدارانش میفهمند که بی بصیرت ترین آدم این دور و بر همین آقا بوده که در طول این 6 سال بر خلاف همه سیاسیون, از خاتمی و هاشمی و موسوی تا کوچکترها که این روز را پیش بینی میکردند, در خواب غفلت بوده و در آستینش مار پرورش داده.
آقا

No comments:

Post a Comment